© Copyrights Martijn Schell, 2019.
Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.Disclaimer

HOME

PORTRET

FRIENDS


CONDITIEWIJZER


MATERIAALVERHUUR


LE BELVEDERE

ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVEN

CONTACT

Martijn Schell

La Combe

05600 Saint Crépin

FRANCE

+33-492 45 36 04

info@martijnschell.nl

Algemene Voorwaarden
Onze afspraken en regels

WINTERPROGRAMMA 2019

OSkiprogramma PowderGuidesO.

IceDreamO.

IcePrestigeO.

 

 

ZOMERPROGRAMMA 2019

Alpinisme BasiscursusO.

Alpinisme VervolgcursusO.

Sportklimmen Val DuranceO.

Klimmen in de DolomietenO.

Plaisir EcrinsO.

MaatwerkO.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Martijn Schell Ski- & Bergsport gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. De deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een reisovereenkomst met Martijn Schell Ski- & Bergsport.

Totstandkoming reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de aanbetaling. De deelnemer is verplicht Martijn Schell Ski- & Bergsport voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging hiervan.

Inschrijven
Uiterlijk 10 dagen na het versturen van het inschrijfformulier stort u de verschuldigde aanbetaling van 175,- euro op rekeningnummer 33.83.12.358 Rabobank Groene Hart t.n.v. M.C. Schell. Bij boeking van een privéarrangement dient binnen 10 dagen 30% van de reissom te worden aanbetaald.

Aanvullende voorwaarden privé arrangementen
- Na akkoord op de offerte dient elke deelnemer van de privégroep een inschrijfformulier op te sturen. Als wij alle volledig ingevulde formulieren hebben ontvangen, is de boeking definitief.
- De aanbetaling dient binnen 10 dagen na ontvangst van de inschrijfformulieren op onze rekening te zijn bijgeschreven, anders vervallen de opties op de reserveringen voor accommodatie en gidsen. De aanbetaling bedraagt bij privé-arrangementen 30% van de totale reissom, gedeeld door het aantal deelnemers zoals beschreven in de offerte.
- Het aantal deelnemers is bepalend voor de prijs zoals vermeld op de offerte. Mochten er na overeenkomst deelnemers willen annuleren, dan dienen de overgebleven deelnemers rekening te houden met een verhoging van kosten.
- Verder gelden onze Algemene Voorwaarden.

Reizen buiten Europa
Voor reizen buiten Europa gelden onze algemene voorwaarden met uitzondering van de aanbetaling. Voor deze reizen geldt een aanbetaling van 30 % van de totale reissom.
Voor expedties gelden afzonderlijke voorwaarden welke u persoonlijk ontvangt bij inschrijving.

Let op: Na ontvangst van de aanbetaling is uw boeking pas definitief.
Bij niet tijdige (aan)betaling behoudt Martijn Schell Ski- & Bergsport zich het recht voor
om de voor u gereserveerde plaats aan andere gegadigden te verkopen. Geschiedt de boeking (mede) voor andere deelnemers, dan is degene die zich inschrijft aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen door alle door hem/haar geboekte deelnemers.

Bevestiging
Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling ontvangt u binnen twee weken een bevestiging waarop vermeld staat:
- bevestiging van deelname.
- het resterende bedrag van de door u geboekte activiteit.
- materiaallijst voor de desbetreffende activiteit.
Na het overgemaakte restbedrag, wat uiterlijk vier weken voor aanvang dient te geschieden, ontvangt u de overige reisgegevens zoals deelnemerlijst, routebeschrijving en gedetailleerde informatie over de activiteit.

Volgeboekte activiteiten
Wanneer de reis volgeboekt is dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Dit gebeurt binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier. Wij overleggen met u de alternatieven.
Wanneer u geen interesse in andere aangeboden activiteiten heeft, ontvangt u direct de aanbetaling terug. Voor eventuele overige kosten die u gemaakt heeft kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Onvoldoende deelnemers
Alle activiteiten zijn gebaseerd op het aantal deelnemers dat vermeld staat in de reisbeschrijving van de activiteit in de brochure of de internetsite. Bij onvoldoende deelnemers houden wij het recht voor om de activiteit te annuleren. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de reis wordt contact met u opgenomen.
U ontvangt na overleg van de alternatieven het compleet overgemaakte bedrag van ons retour.
Martijn Schell Ski- & Bergsport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de overige kosten, zoals uitgaven van de reis, aanschaf van materiaal, premies en verzekeringen die door de deelnemer gemaakt zijn als de activiteit niet plaats kan vinden.

Annulering door de deelnemer
Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum van binnenkomst geldt als annuleringsdatum.

Wanneer de deelnemer de activiteit wilt annuleren dan is hij/zij de volgende bedragen verschuldigd:
a) bij annulering vanaf inschrijfdatum tot 56 dagen voor aanvang van de reis de aanbetaling;
b) bij annulering van 56 tot 28 dagen voor aanvang van de reis 50% van de reissom;
d) bij annulering van 28 tot 14 dagen voor aanvang van de reis 75% van de reissom;
e) bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de reis de volledige reissom.
Voor expedities gelden afzonderlijke voorwaarden.
Bij voortijdige beëindiging of een gedeelte van deelname aan de activiteit die door de deelnemer zelf overwogen is, bestaat geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Pas op! Wij sluiten geen annuleringsverzekering voor u af. Informeer bij uw eigen verzekeringsmaatschappij als u dit wenst!

Verzekeringen
U bent verplicht om voor aanvang van de activiteit een reisverzekering te beschikken. Bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste moeten gedekt zijn. Informeer bij uw reisverzekeraar of u voldoende verzekerd bent voor de door u geboekte activiteit.
Pas op! Reddingsoperaties in de bergen kunnen flink in kosten oplopen. Wanneer u bij een ski- of bergsportvereniging aangesloten bent, kunt u voordelig een ski- en bergsport - reisverzekering afsluiten.
Ook wijzen wij op uw eigen verantwoordelijkheid bij de door u mogelijk veroorzaakte schade of verlies aan de door Martijn Schell Ski- en Bergsport ter beschikking gestelde materialen of uw eigen uitrusting. De deelnemer is hier aansprakelijk voor.

Wijzigingen en uitsluitingen
De berggids behoudt te allen tijde het recht om de deelnemer uit te sluiten (o.a. wangedrag, geestelijke of lichamelijke problemen waarbij de deelnemer de reis belet of sterk bemoeilijkt). De berggids behoudt de eindbeslissing en kan de activiteit veranderen als de veiligheid van de tocht of groep sterk beïnvloed wordt door o.a. verkeersstremmingen, oorlog, stakingen, weersomstandigheden, gevaar voor lawines of steenslag. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

Waarschuwingen en aansprakelijkheid
Geen tocht in het afgelegen hooggebergte is risicovrij. De gediplomeerde ski- en berggids kan, ondanks zijn zorgvuldigheid en bekwaamheid, niet volledig het risico op o.a. valpartijen, bevriezingen, steenslag, lawines of hoogteziekte wegnemen. Bij het beoefenen van de ski- en bergsport kan de gediplomeerde ski- en berggids geconfronteerd worden met situaties die niet volledig controleerbaar zijn. Ook bestaan er situaties in gebieden waar medische zorg en/of reddingsoperaties beperkt kunnen zijn door géén of slechte communicatiemogelijkheden. Martijn Schell Ski- & Bergsport is niet aansprakelijk te stellen voor blessures of letsel die de deelnemer heeft opgelopen en verlies of diefstal wat tijdens de activiteit ontstaan is. Ook vertragingen of stremmingen die de deelnemer oploopt kan de organisator niet voor aansprakelijk gesteld worden. De deelnemer wordt gewezen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, zich bewust te zijn van deze risico’s en deze te aanvaarden.
Martijn Schell Ski- & Bergsport alsmede de uitvoerende berggids biedt als service het zorgvuldig uitkiezen van de hotel- of hutovernachtingen, te nemen berglift, helicopterivlucht of lokaal transport met de trein of taxi zonder daar een provisie over door te berekenen. Martijn Schell Ski- & Bergsport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze aangeboden diensten. De aansprakelijkheid ligt bij deze uitvoerende derden, welke de deelnemer indirect voor zijn diensten heeft betaald via Martijn Schell- Ski & Bergsport.